Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, 19 Ebrill 2008


Yn dilyn ein trip i Ddolgellau yng Ngogledd Cymru, symudwyd i’r de i gynnal Sioe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.  Cafwyd cerddoriaeth i gynhesu’r gynulleidfa ar ddechrau’r Sioe yma gan Jen Wilson a ‘Women in Jazz’, wnaeth i’n traed ni i gyd ddechrau tapio.   Roedd y Sioe yma wedi’i threfnu’n benodol i gyd-fynd â chyflwyno’r ddoli gwrth-bleidlais i ferched (Anti-Suffrage Doll ) gafodd ei harddangos yn ystod y Sioe, diolch i waith diflino Paulette Pelosi o’r Archif.  Roedd y Sioe hon eto’n wahanol iawn ei naws;  ymwelodd 514 o bobl â’r Amgueddfa yn ystod y dydd, a daeth oddeutu deugain ohonynt yn benodol i’n gweld ni.  Er nad oedd yn ddychrynllyd o brysur, daeth eitemau gwych eu safon i’r fei unwaith eto.  Daeth un person â Chofrestr Bydwragedd a’u hoffer,

Daeth un person â Chofrestr Bydwragedd a’u hoffer, a chafwyd eitemau o’r ymgyrch dros heddwch, a phâr o drowsus a wisgid gan Fyddin y Tir.  Hefyd, cafwyd golwg ar y fodrwy oedd yn perthyn i fam Rhodri Morgan –wedi’i haddurno â charreg wedi’i gwneud o boer neidr, yn ôl y sôn.

Dywedodd ei mab arall, yr Athro Prys Morgan, wrth Deirdre fod gwrachod gwyn yn y teulu, a bod y fodrwy wedi dod i lawr drwy’r oesoedd fel rhan o chwedl deuluol!

Sue Hamill, Swyddog Datblygu