Cyfieithwyd gan Catrin Stevens


Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Cartref

Mae gwefan Lleisiau o Lawr y Ffatri, www.lleisiaumenywodffatri.cymru yn fyw yn awr. Arni fe welwch gannoedd o gyfweliadau, ffotograffau, clipiau sain o’r menywod eu hunain a llawer mwy. Mae’r wefan yn hawdd i’w chwilio, ac yn gyfraniad rhagorol at hanes menywod yng Nghymru yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif. Llongyfarchiadau mawr i Catrin Stevens a’r tîm.SWANSEA WOMEN'S HISTORY WALK, 1

TAITH GERDDED HANES

MENYWOD ABERTAWE, 1

2014

Cyfieithwyd gan Catrin Stevens

Menywod in Rhyfel Byd Cyntaf: y Profiad Cymreig

Adroddiad rhywbeth yma


Gwefan

www.menywodarhyfel.cymru

neu

www.womenandwar.wales