Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Casnewydd

Sioe ar Daith Casnewydd, 16 Mai, 2008


Cynhaliwyd Sioe ar Daith lwyddiannus yn Amgueddfa Casnewydd ar 16 Mai.  Agorwyd y Sioe gan Jessica Morden AS a Rosemary Butler AC, roddodd liw personol ar bethau drwy ddod â lluniau o’i theulu gyda hi.

Roedd yr Amgueddfa yn lleoliad arbennig o dda ar gyfer y Sioe ar Daith, ac fe gafodd arbenigwyr Archif Menywod Cymru gymorth parod gan guradur yr Amgueddfa, Rachel Anderton, a churadur Tŷ Tredegar, Emily Price.

Cafwyd hefyd anerchiad diddorol gan Rachel Lock-Lewis, Darlithydd Hŷn yn yr Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru, Casnewydd, am hanes menywod y cylch dros y cyfnod diweddar.

Fel mewn Sioeau ar Daith cynharach, daeth y cyhoedd â phethau diddorol i’w dangos a’u trafod: