jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill ac rhai’r gorffennol.

Image: Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

21st September 2017

Ers 2012, mae’r Archif wedi cynnal sesiwn Gymraeg flynyddol gyda chyfieithu ar y pryd, ar hanes menywod yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol...

Darllen mwy
Image: Ysgol Undydd Llafur

Ysgol Undydd Llafur

25th March 2017

Cafodd AMC/WAW ei chynrychioli’n dda ymysg mynychwyr ysgol undydd a gynhaliwyd gan Llafur

Darllen mwy
Image: Llongyfarchiadau Catrin Stevens!

Llongyfarchiadau Catrin Stevens!

15th February 2017

Yng Nghymru roedd y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd yn un o ddirywiad graddol i ddiwydiannau mawr, traddodiadol, gwryw- gyfeiriedig, glo, dur a llechi.

Darllen mwy