Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

DigwyddiadauMenywod yn Ystod y Rhyfel Byd Cyntaf:

y Profiad Cymreig

 


 

I ddwyn y prosiect i ben cafwyd grant gan ‘Living Memory’ i drefnu seremonïau coffáu mewn pedwar lleoliad yng Nghymru: Cofeb Ryfel Caergybi (Victoria Place), Cofeb Ryfel Bae Colwyn (Queen’s Gardens), Mynwent Eglwys Christchurch, Casnewydd a Chofeb Ryfel Abertawe (Mumbles Road) ar Dachwedd 10fed, 10.30 i anrhydeddu’r menywod a enwir ar eu cofebion rhyfel a’u beddau.  Mae prosiect ‘Living Memory’ yn cynorthwyo cymunedau i ddarganfod ac archwilio eu beddau a’u cofebion rhyfel lleol.                               

 

Os Gwelwch yn Dda Dewch i Gefnogi’r Seremonïau Coffáu