Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Hwlffordd

Sioe ar Daith Hwlffordd, 13 Medi, 2008


Ar ddechrau’r Hydref mentrodd Archif Menywod Cymru i’r Gorllewin gan gynnal Sioe ar Daith yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Ar 13 Medi croesawyd y Sioe i Lyfrgell y Sir fel rhan o wythnos weithgareddau'r Ffair Astudio Leol.  Cafodd ei hagor yn swyddogol gan Debra Griffiths, o raglen “Coal House” y BBC, ac fe gafwyd anerchiad diddorol a doniol gan Debra am brofiadau ei theulu yn ‘Stack Square’.

Cafwyd nifer dda o ymwelwyr â’r Sioe, a derbyniodd yr Archif dair eitem i’w hadneuo o fewn eu casgliad. Hefyd, cafodd Culturenet Cymru, ein partneriaid technegol, gyfle i recordio hanes llafar Lilian Evans oedd yn nyrsio yn yr ysbyty gyntaf  ar gyfer trin y Diciâu.   Unwaith eto, cafwyd cryn dipyn o ddeunydd yn ymwneud â byd nyrsio, gan gynnwys Adroddiadau Blynyddol o Gymdeithas Nyrsio Solfach a’r Cylch a chofnodion Cymdeithas Nyrsio Ardal Tre Ioan a Rhosfarced.


Cafwyd hefyd nifer dda o eitemau yn ymwneud â Dorcas Russan a bywyd y môr.


Cofnodwyd hefyd ddelweddau o grwpiau o swffragetiaid o Ddoc Penfro o gyfnod 1913/14, ac o Fintai o Ferched Gwirfoddol Maenorbŷr (Women’s Voluntary Aid Detachment).  Daeth hefyd i’r fei ffotograff hynod ddiddorol o dair merch ifanc o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf yn gwisgo lifrai ‘anhysbys’.Debra and Sue ynghanol sgwrs ddifyr gyda’r Athro Deirdre Beddoe, Llywydd Archif Menywod Cymru.

Sue Hamill, AMC, a’r teulu Griffiths yn agoriad swyddogol Sioe ar Daith, Hwlffordd

Lluniau drwy ganiatâd caredig Paulette Pelosi.


Sue Hamill, Swyddog Datblygu

Yr Athro Angela John, AMC gyda Leith Haarhoff , Culturenet Cymru yn sgwrsio gydag un o’r ymwelwyr alwodd yn y Sioe ar Daith

Avril Rolph, Swyddog Casgliadau AMC, gyda Claire Orr, Archifydd Sir Benfro yn trafod gydag ymwelydd â’r Sioe ar Daith