Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Trfynwy

Priordy Mynwy, 6 Mawrth 2008


Roedd y Sioe hon ychydig yn llai, ond yr un mor llwyddiannus. Cafodd y Sioe ei hagor gan Anna Tribe,  un o hen, hen wyresau'r Arglwydd Nelson ac Emma Hamilton.

Anna Tribe a Deirdre Beddoe yn rhannu profiad yn ystod Sioe ar Daith Trefynwy

Merched wedi gwisgo ar gyfer dawnsio gwerin yn ysgol ferched Trefynwy tua 1925.

Seren y Sioe y tro yma oedd casgliad o eitemau personol gan chwaer fabwysiedig Ivor Novello, Marie, sydd wedi cael ychydig iawn o sylw, ond a oedd a oedd yn bianydd amlwg oedd wedi gwneud nifer o recordiadau ei hunan.

Mae’r casgliad o’i  phethau yn hynod ddiddorol, gan gynnwys ei dillad llwyfan, lluniau, rhaglenni cyngherddau, cardiau post a llythyrau, a hyd yn oed lun wedi’i lofnodi gan Enrico Caruso

Adolygiad o gyngerdd gan Marie Novello yn Chicago – The Music Courier 1923.