Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Amdanom ni

Gweler ein


Cyfansoddiad


Adroddiad Blynyddol


Cyfrifon


Sefydlwyd Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales yn 1997. Roedd hi’n amlwg i Ursula Masson a Deirdre Beddoe, ill dwy yn gweithio ym Mhrifysgol Morgannwg, bod ffynonellau ar gyfer astudio hanes menywod yng Nghymru mewn perygl gwirioneddol o gael eu colli. Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gyda menywod â diddordeb yn y maes hwn, crëwyd yr Archif.


Prif bwrpas yr Archif yw codi proffil menywod yn hanes Cymru a hybu astudio a deall bywydau’r menywod hynny.  At hyn, rydym yn gweithio gyda Gwasanaeth Archifau  Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i helpu pobl i ddeall gwerth hanesyddol dogfennau menywod, ffotograffau a memorabilia ac i sicrhau y bydd y dystiolaeth werthfawr hon yn goroesi yn yr hirdymor.Rydym yn falch i dderbyn y math yma o ddefnydd yn rhodd. Ewch i Adneuo am fwy o wybodaeth ynglŷn â rhoi i’r Archif.


Rydym yn darparu rhwydwaith genedlaethol o bobl sydd â diddordeb mewn ymchwilio i hanes menywod. Mae ein Cynhadledd Flynyddol yn cynnig fforwm i fyfyrwyr ac ymchwilwyr eraill yn y maes i gyflwyno gwaith sydd ar y gweill ganddynt mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol, a cheir darlithoedd gan haneswyr profiadol yn ogystal. Rydym yn cynnal gweithgareddau eraill hefyd: lansio llyfrau, sgyrsiau, arddangosfeydd a sioeau ar daith hanes menywod, weithiau ar y cyd â sefydliadau perthnasol eraill. Rydym yn cyhoeddi Cylchlythyr chwarterol i’n haelodau.


Mae gan yr Archif bron 200 o aelodau erbyn hyn. Maent yn rhannu’r un diddordeb angerddol yn hanes bywydau menywod yng Nghymru. Mae grwpiau o aelodau yn ymgymryd â phrosiectau penodol o dro i dro er mwyn hyrwyddo gwaith yr Archif. Ar hyn o bryd rydym yn archwilio sut y gellir cyflwyno hanes menywod yn ein hysgolion ac yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.   Rydym yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac mae croeso i aelodau newydd bob amser. Ewch i’n tudalen aelodaeth am wybodaeth ac am ffurflenni ymaelodi.


Elusen wedi’i hariannu’n bennaf trwy danysgrifiadau aelodau yw’r Archif, ond croesawn roddion a gallwch gyfrannu ar-lein yn awr.  Cliciwch ar y cyswllt  theBigGive ar y chwith ac aiff hynny â chi i dudalen yr Archif ar wefan theBigGive. Nodir dulliau eraill o roi i’r Archif ar y tudalen Ymunwch â ni.


Cyfieithwyd gan Catrin Stevens