Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Blaenafon

Sioe ar Daith Blaenafon, Gorffennaf 2008


Ar gyfer Sioe ar Daith Gorffennaf, cafwyd Safle Treftadaeth y Byd yn lleoliad, sef Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon - safle gwirioneddol hanesyddol ac addas.  Mae’r Neuadd hyfryd hon wedi’i lleoli yng nghanol y gymuned, ac roedd y gwirfoddolwyr ddaeth draw yn barod iawn eu cymwynas.  Cymerodd cath y Neuadd ei thro gyda’r tîm croesawu a chyfarch hyd yn oed.

Heblaw am arbenigwyr o Archif Menywod Cymru, cafwyd cefnogaeth gan Gasgliad Pyllau Glo De Cymru, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Blaenafon, a Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon ddaeth ag arddangosfeydd perthnasol a diddorol.  Daeth Frances Younson o Archifdy Gwent atom eto, a daeth Urdd y Gwragedd Trefol ym Mlaenafon ag arddangosfa yn adlewyrchu deugain mlynedd o hanes eu cymdeithas.  Buont hefyd yn darparu paneidiau yn ystod y dydd - gwasanaeth oedd yn cael ei werthfawrogi gan bawb oedd yno.

Roedd hi’n hynod o braf gallu croesawu Siân Rhiannon Williams atom. Mae Siân yn uwch-ddarlithydd yn UWIC, ac fe roddodd sgwrs ddiddorol iawn am fywydau gwragedd Gwent oedd yn llwyddiant mawr.

Gwelwyd llawer o eitemau difyr yn ystod y Sioe, gan gynnwys:Rhoddwyd casgliad helaeth o ddeunydd sy’n ymwneud â gwaith ‘Abergavenny Women for Peace’ yng ngofal yr Archif.  Roedd y casgliad yn cynnwys ffotograffau, posteri a thoriadau papur newydd ac adroddiad ar wrthdystiad 10 diwrnod ar safle'r Americanwyr yng Nghaerwent yn 1984.  Mae’r eitemau hyn i gyd wedi’u hadneuo yn Amgueddfa’r Fenni erbyn hyn.


Justine Hankins, Swyddog Maes