Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Caernarfon

CAERNARFON – MEHEFIN 2008


Archifdy Caernarfon ar Ddoc Fictoria yn y dref oedd lleoliad yr ail o’r Sioeau ar Daith ar gyfer gogledd Cymru, gynhaliwyd dydd Sadwrn, 28 Mehefin.  Mae Caernarfon yn dref sirol brysur ar arfordir y gogledd, ac mae’r Doc wedi gweld newid mawr dros y blynyddoedd diwethaf.  Bellach mae Galeri yno sy’n gyrchfan amrywiaeth o adloniant, bwyty’r Harbwr, a datblygiad tai newydd dadleuol gan Watkin Jones.  Roedd y Sioe ar Daith yn cynnig cyfle i bobl yr ardal daro i mewn rhwng 11 a 3, a llwyddwyd i ddenu dros 40 o unigolion o leoedd mor bell â Phwllheli a hyd yn oed Llanuwchllyn ym Meirionnydd.


Ein harbenigwyr o AMC oedd yr Athro Deirdre Beddoe a Catrin Stevens, haneswyr gwybodus a phrofiadol, gafodd gefnogaeth ein partneriaid technegol Culturenet Cymru, a staff yr Archifdy, gan gynnwys y Gwarchodwr a’i gynorthwyydd.  Daeth Annie Williams heibio hefyd, yr hanesydd sy’n arbenigwr ar ymwneud menywod â’r mudiad heddwch, oedd wedyn ar gael i roi hoe fach i’r arbenigwyr eraill gael eu gwynt atynt.   Fel Trefnydd, roeddwn i’n falch o gael cymorth tair o blith aelodau’r Archi f – Luned Meredith, Trish Reid a Lindy Moore.  Bu Luned yn cyfarch a chofrestru, a’r ddwy arall yn cadw’r ymwelwyr yn hapus gyda phaneidiau a sgwrsio wrth iddynt aros eu tro.  Cafodd Jenny Sabine, arbenigwr yr Archif ar amgueddfeydd, gymorth parod Esther Roberts o Amgueddfa Bangor, a bu’r ddwy’n trafod eitemau heblaw dogfennau oedd yn cael eu hadneuo gan ymwelwyr.  Bu Sue Hamill a minnau’n cadw olwynion y peiriant yn rhedeg yn llyfn.Dyma rai o weithwyr y Sioe - Luned Meredith, Sue Hamill, Deirdre Beddoe,

Annie Williams, Jenny Sabine, Rhiannon Gomer, Lindy Moore.

Bydd Caernarfon weithiau’n galw’i hun yn dref frenhinol, a bu’r eitemau ddaeth i’r fei yn ystod y Sioe yn wirioneddol dywysogaidd.  Roedd ein harbenigwyr wrth eu boddau gyda safon ac amrywiaeth y pethau gafodd eu cyflwyno, a hefyd y dogfennau gafodd eu hadneuo yn enw’r Archif.  Dyma rai o’r uchafbwyntiau:Rhiannon Gomer

Swyddog Maes y Gogledd a’r Gorllewin

Account Book of Eryl Haf Tomos, 1951

Ein harbenigwyr o AMC oedd yr Athro Deirdre Beddoe a Catrin Stevens, haneswyr gwybodus a phrofiadol, gafodd gefnogaeth ein partneriaid technegol Culturenet Cymru, a staff yr Archifdy, gan gynnwys y Gwarchodwr a’i gynorthwyydd.  Daeth Annie Williams heibio hefyd, yr hanesydd sy’n arbenigwr ar ymwneud menywod â’r mudiad heddwch, oedd wedyn ar gael i roi hoe fach i’r arbenigwyr eraill gael eu gwynt atynt.   Fel Trefnydd, roeddwn i’n falch o gael cymorth tair o blith aelodau’r Archi f – Luned Meredith, Trish Reid a Lindy Moore.  Bu Luned yn cyfarch a chofrestru, a’r ddwy arall yn cadw’r ymwelwyr yn hapus gyda phaneidiau a sgwrsio wrth iddynt aros eu tro.  Cafodd Jenny Sabine, arbenigwr yr Archif ar amgueddfeydd, gymorth parod Esther Roberts o Amgueddfa Bangor, a bu’r ddwy’n trafod eitemau heblaw dogfennau oedd yn cael eu hadneuo gan ymwelwyr.  Bu Sue Hamill a minnau’n cadw olwynion y peiriant yn rhedeg yn llyfn.

Gorymdaith gan aelodau WILPF yng Ngogledd Cymru, 1926