Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Llandrindod Wells

Sioe ar Daith Llandrindod, 1 Tachwedd 2008


Ar ddydd Sadwrn, 1 Tachwedd cynhaliodd Archif Menywod Cymru Sioe ar Daith lwyddiannus yn Amgueddfa Sir Faesyfed yn Llandrindod.

Cafodd y Sioe ei hagor yn swyddogol gan Mrs Shân Legge-Bourke, Arglwydd Raglaw Powys, ac addawodd y byddai’n “cymryd golwg fanwl” drwy’r cofnodion teuluol sydd ganddi fel nad oes dim yn mynd ar goll, ac yn llithro o afael cenedlaethau’r dyfodol.

Blue MacAskill oedd siaradwr gwadd y Sioe ar Daith, sef arluniwr preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Roedd y sgwrs a gafwyd ganddi’n trafod ffynonellau hanes menywod drwy lygad yr artist, gan wneud hynny mewn ffordd ysbrydoledig iawn.

Roedd Amgueddfa Sir Faesyfed yn lleoliad dymunol iawn ar gyfer y Sioe, a bu’n bleser cydweithio gyda staff yr amgueddfa.  Cafwyd cymorth hefyd gan staff Archifdy Powys, ac aelodau Cymdeithas Hanes Teulu Powys, ac roedd cael eu harbenigedd wrth law yn fanteisiol iawn.


Dyma rai o’r eitemau a welwyd yn ystod y dydd:Hefyd, daeth David Pugh, sy’n ymchwilio i hanes gwraig o’r enw Alix Minnie Clark – swffragét o sir Drefaldwyn – draw i’r Sioe er mwyn ymgynghori gyda Deirdre Beddoe, sef un o arbenigwyr yr Archif.  Os oes gan unrhyw un wybodaeth am Alix Minnie Clark, byddai’r Archif yn falch iawn o glywed oddi wrthych.

Justine Hankins, Swyddog Maes