Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Llanelli

Neuadd y Dref, Llanelli, 29 Chwefror 2008


Llanelli oedd cyrchfan y Sioe nesaf, ar 29 Chwefror, ac unwaith eto, tyrrodd y cyhoedd yno – 130 o ymwelwyr, gan gynnwys 50 o blant ysgol.   Daeth nifer o eitemau arbennig iawn i’r golwg, gan gynnwys lluniau, llythyrau a set gyfan o ddillad nyrs o’r Rhyfel Byd Cyntaf – eiddo Gertrude Rosewarne o Lyn Ebwy.


Daeth ei theulu'r holl ffordd o Tregroes yng Ngheredigion er mwyn dod â’r cyfan i’w ddangos inni.  Gallwch ddychmygu’r cynnwrf.

Un o’m hoff eitemau oedd lluniau a medalau f’arwres ddiweddaraf, Marjorie Edmunds o Lanelli, oedd yn un o aelodau cyntaf o lu’r WAAF i gael ei hyfforddi’n beiriannydd awyrennau;  soniodd yn fanwl am ei dyletswyddau’n paratoi’r awyrennau ar gyfer y peilotiaid o Awstralia.  Byddai’n cynhesu’r injan drwy redeg yr awyren ar hyd y llain lanio!  Mae Marjorie yn nodweddiadol iawn o’r math o wraig y gallem golli ei hanes yn llwyr petai’r Sioeau ar Daith ddim yn cael eu cynnal a’u hybu ymhob rhan o Gymru. opportunity.