Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Wrecsam

Sioe ar Daith Wrecsam - 28 Mawrth 2009

Cynhaliwyd y Sioe hon yn Amgueddfa Wrecsam, ac er nad oedd yno gymaint o ymwelwyr ag yn nifer o’r Sioeau blaenorol, bu’n ddiwrnod dymunol iawn.  Bu’n bleser cael cyfle i gydweithio gyda’r staff yn Amgueddfa ac Archifau Wrecsam.


Mae’r Amgueddfa yng nghanol y dref ac felly’n ddigon hwylus i bobl daro i mewn.  Mae Canolfan A.N. Palmer ar gyfer Archifau ac Astudiaethau Lleol o fewn yr un adeilad, ac felly bydd pobl sy’n ymddiddori mewn hanes lleol a hanes teulu eisoes yn gyfarwydd â’r lle.  Roedd yn deimlad braf gallu cynnal y Sioe ar Daith ymhlith arddangosfeydd yr amgueddfa, ac roedd ystafell i fyny’r grisiau ar gael ar gyfer y sgwrs.


Deirdre Beddoe a Jenny Sabine oedd ein harbenigwyr y tro hwn, gyda Stef a Sue wrth law i helpu.  Roedd Gail hefyd ar gael, a rhai eraill o aelodau’r Archif.  Daeth Esther Williams o Archifdy Wrecsam draw i drafod unrhyw ddeunydd oedd i’w adneuo, ac i roi cyngor ar warchod dogfennau bregus.  Bu Pamela Small, sy’n warchodwr i’r Llyfrgell Genedlaethol, hefyd yn ein cynorthwyo.


Cafwyd stondin wybodaeth gan Joy Thomas, llyfrgellydd Astudiaethau Lleol, a hefyd gan Ferched y Wawr Wrecsam ddaeth ag arddangosfa o’u gwaith.

Trefnwyd dwy sgwrs ar gyfer y Sioe.  Roedd y gyntaf gan yr Athro Cynthia Burek o Brifysgol Caer, a gyflwynodd sgwrs ddiddorol gyda lluniau am gyfraniad merched i ddaeareg yng Nghymru.  Yna, cafwyd cyflwyniad gan Dawn Adams o Amgueddfa Wrecsam oedd wedi gwisgo’n addas ar gyfer sgwrsio am Marjorie Cottle - beiciwr ac anturiaethwr lleol.  Cafodd y ddau anerchiad dderbyniad da, a buont yn sbardun i lawer trafodaeth.


Eitemau a welwyd:  

Er bod niferoedd yn gymharol fach, cafwyd eitemau diddorol i’w gweld a’u trafod, gydag addysg a nyrsio yn brif themâu.

Dyma rai ohonynt:Rhoddodd BBC y Gogledd Ddwyrain gyhoeddusrwydd da i’r digwyddiad, gan gynnwys darn difyr ar eu gwefan.  Cymerodd Wrexham Today luniau o Dawn Adams yn ei gwisg gydag erthygl am y Sioe yn ystod yr wythnos cyn y digwyddiad.


Justine Hankins, Swyddog Maes