Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Y Senedd, Bae Caerdydd

Llwyddiant Sioeau ar Daith


Y Lansiad yn Y Senedd, Bae Caerdydd, 29 Ionawr 2008


Cafodd Lansiad y prosiect, a’r Sioe ar Daith gyntaf, eu cynnal yn y Senedd ar 29 Ionawr, 2008 gydag agoriad swyddogol gan Jane Hutt AC.   Daeth cymaint o bobl yno fel mai anodd oedd dyfalu’r union nifer, ond credwn fod oddeutu 120 yno, gan gynnwys Jenny Cuthbert, mam Jeff Cuthbert AC.  Daeth â dogfennau a ffotograffau o eiddo’i modryb, Annie Hambley, o’i chyfnod yn aelod o’r Blaid Lafur Annibynnol, ynghyd â nifer o luniau o wragedd yn gweithio yn y ceginau cawl.  Derbyniwyd nifer dda o eitemau i’w hadneuo, ac fe gafodd pawb amser cynhyrfus ond blinedig iawn.  Cafodd y digwyddiad sylw teilwng gan y wasg, gan gynnwys eitemau ar y newyddion Cymraeg a Saesneg, a hefyd drafodaeth ar Woman’s Hour ar Radio 4 gan Lywydd yr Archif, yr Athro Emeritws Deirdre Beddoe a’r Swyddog Datblygu, Sue Hamill.

Deirdre Beddoe yn trafod gyda Jenny Cuthbert a Justine Hankins yn sganio peth o’r deunydd.

Llun: Paulette Pelosi